Trong lò hơi, có các phần tử mang nhiệt sau ….
LỬA – KHÓI (do đốt nhiên liệu), - HƠI NƯỚC – NƯỚC – XỈ
Hơi nước mang nhiệt dùng trong quá trình công nghiệp hay quay tuabin. Lửa nằm bên trong buồng lửa, không thải ra ngoài (tuy có tổn thất do toả ra môi trường, nhưng đây là tổn thất chứ không xem là một loại nhiệt thải).
Do đó chỉ còn nhiệt thải do khói, nước nằm trong bao hơi không thải nhiệt ra ngoài nhưng do trong quá trình hoạt động có xả lò, và ở những lò có xỉ lỏng thì cũng có nhiệt thải.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giãn
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap