Dự án CARD (Capacity buiding for agriculture and rural development program): 'nâng cao kỹ năng về di truyền giống và sinh sản trong chăn nuôi bò thịt' (Ehancing tropical beef cattle genetics, reproduction and animal breeding skills as applied to tropical beef industry supply chain systems) do tổ chức Aus AID, Australia tài trợ được thực hiện tại Việt nam từ tháng năm đến tháng năm. Mục tiêu tổng quát cuả dự án là tăng c-ờng năng lực trong giảng dậy, nghiên cứu nông nghiệp và phát triển nông thôn thông qua việc phát triển các mối quan hệ hợp tác giữa các viện nghiên cứu, tr-ờng đại học của Việt nam và Australia. Một trong những mục tiêu cụ thể và rất quan trọng của dự án là: Chuẩn bị các tài liệu giảng dậy về Di truyền giống và sinh sản bò thịt nhiệt đới bằng tiếng Anh và tiếng Việt.
Trong quá trình thực hiện dự án, các đối tác Australia và Việt nam đã cùng nhau xây dựng, biên tập và dịch 3 cuốn sách về bò thịt: Chọn lọc bò đực trong chăn nuôi bò thịt, Chọn lọc bò cái trong chăn nuôi bò thịt và Nâng cao kỹ năng về di truyền giống, sinh sản trong chăn nuôi bò thịt nhiệt đới. Nhân dịp cho ra mắt ba tập sách này, chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả các đối tác Australia (Queensland Beef Industry Institute (QBII), Agency for Food and Fibre Sciences (AFFS), Department of Primary Industries (DPI); Agricultural Business Research Institute (ABRI), gricultural Business Research Institute (ABRI); Animal Genetics and Breeding Unit (AGBU); Brahman, Droughtmaster, Brangus & Belmont Red Breed Societies) và Việt nam (Viện chăn nuôi; Cục nông nghiệp, Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn; Khoa chăn nuôi thú y, Đại học nông nghiệp 1, Hà nội; Đại học nông lâm Thái nghuyên; Phòng nông nghiệp, huyện Vĩnh T-ờng, tỉnh Vĩnh Phúc; Khoa chăn nuôi thú y, Đại học nông lâm Huế; Trung tâm khuyến nông Quảng ngãi; Khoa nông lâm, Đại
học Tây nguyên; Khoa nông lâm, Đại học Vinh, Nghệ an; Công ty chăn nuôi Đăc lăk) đã cùng nhau hợp tác chặt chẽ trong quá trình thực hiện dự án cũng nh- trong quá trình biên tập và dịch ba cuốn sách trên. Hy vọng ba cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo bổ ích cho cán bộ giảng dậy, nghiên cứu và khuyến nông.

Chương 1: Các thuật ngữ và các nguyên lý cơ bản của di truyền
Chương 2: ADN, gen, nhiễm sắc thể, công nghệ đánh dấu di truyền và chiến lược cải tiến di truyền
Chương 3: Phân bào giảm nhiễm, thụ tinh và các nguồn biến dị di truyền
Chương 4: Giới thiệu về di truyền học quần thể
Chương 5: Giới thiệu về di truyền số lượng
Chương 6: Môi trường
Chương 7: Xác định thị trường đối với bò thịt của vùng nhiệt đới bắc Australia
Chương 8: Quản lý hệ thống dây chuyền cung cấp công nghiệp bò thịt
Chương 9: Tính ngon miệng
Chương 10: Các loài giống hoặc kiểu gen bò thịt chủ yếu
Chương 11: Các yếu tố cần xem xét khi phát triển các hệ thống giống bò thịt
Chương 12: Chọn lọc
Chương 13: Chương trình đánh giá giá trị di truyền
Chương 14: Giống thuần
Chương 15: Lai tạo giống
Chương 16: Chọn lọc đa tính trạng nhóm các mục tiêu nhân giống có thể thông qua sử dụng phần mềm “BreedObject”
Chương 17: Dấu hiệu ADN- Một công cụ chọn lọc
Chương 18: Chọn lọc với sự trợ giúp của dấu hiệu di truyền
Chương 19: Sinh lý sinh sản bò đực
Chương 20: Khả năng sinh sản và đánh giá bò đực
Chương 21: Nội tiết sinh sản của bò cái
Chương 22: Quản lý sinh sản bò cái thịt ở vùng nhiệt đới Australia
Chương 23: Chẩn đoán có thai và xác định tuổi thai bò
Chương 24: Thụ tinh nhân tạo bò
Chương 25: Gây rụng nhiều trứng và cấy truyền phôi
Chương 26: Công nghệ sinh học và cải tiến di truyền trong chăn nuôi bò thịt
Chương 27: Hệ thống chăn nuôi bò thịt ở miền trung Queensland
Chương 28: Cơ sở dinh dưỡng bò thịt
Chương 29: Hệ thống đồng cỏ nhiệt đới nuôi bò thịt ở Queensland
Chương 30: Chiến lược cải tiến công tác khuyến nông và áp dung kỹ thuật nông nghiệp
Chương 31: Tình hình phát triển chăn nuôi và công tác giống bò thịt ở Việt Nam


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giãn
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap