1. Sơ lược lịch sử phát triển ván khuôn trượt ở Việt nam và trên thế giới; 2. Yêu cầu cơ bản về kiến trúc và kết cấu khi sử dụng công nghệ thi công ván khuôn trượt; 3. Đặc điểm thi công và công nghệ thi công ván khuôn trượt nhà cao tầng; 4. Những bộ phận cơ bản, đặc điểm, tác dụng và yêu cầu thiết kế các bộ phận của hệ ván khuôn trượt; 5. Tính toán ván khuôn trượt; 6. Yêu cầu cơ bản khi thiết kế và đặc điểm bố trí, lắp đặt ty kích, kích nâng khi trượt khung-vách cứng; 7. Xử lý sự cố khi thi công ván khuôn trượt; 8. Đặc điểm thi công mùa đông, yêu cầu và biện pháp kỹ thuật khi thi công công trình bê tông ván khuôn trượt; 9. An toàn lao động khi thi công ván khuôn trượt.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giãn
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap