Thiết bị sấy được sử dụng rộng rãi trong hầu hết các ngành công nghiệp. Hệ thống thiết bị sấy là khâu khá quan trọng trong dây truyền công nghệ sản xuất sản phẩm. Để đưa các thiết bị sấy ứng dụng vào thực tế, việc thiết kế hệ thống sấy là việc đầu tiên và vô cùng quan trọng.
Ở nước ta, ngoài những thiết bị sấy được nhập khẩu nằm trong hệ thống thiết bị sản xuất chung hay các thiết bị sấy chuyên dùng được chế tạo hàng lọat, nhiều quá trình sản xuất sản phẩm cũng yêu cầu xây dựng các hệ thống sấy riêng đáp ứng cho từng trường hợp cụ thể, ví dụ: sấy khoáng sản, sấy cát, sấy rau quả, thủy hải sản, nông lâm sản, chế biến gỗ,…Trường hợp này đòi hỏi phải thiết kế hệ thống sấy riêng biệt phù hợp các yêu cầu đó. Khi chúng ta chế tạo trong nước các thiết bị sấy chuyên dùng
thì việc thiết kế là rất cần thiết.
1.1. Quá trình sấy

Phần I. Tổng quan hệ thống thiết bị sấy 1
1.1. Quá trình sấy 1
1.1.1. Định nghĩa 1
1.1.2. Phân biệt quá trình sấy với một số quá trình làm khô khác 1
1.1.3. Các phương pháp sấy 2
1.1.4. Các loại thiết bị sấy 3
1.2. Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài 4
1.3. Tình hình nghiên cứu ở trong nước 10
Phần II. Khái quát về nhiên liệu lỏng 12
2.1. Dầu mỏ và tinh luyện dầu mỏ 12
2.1.1. Dầu mỏ (dầu thô) và thành phần của dầu mỏ 12
2.1.2. Các công nghệ tinh luyện dầu mỏ 12
2.1.3. Các sản phẩm từ tinh luyện dầu mỏ 14
2.2. Mazut và các đặc tính của mazut 14
2.2.1. Thành phần của mazut 14
2.2.2. Độ nhớt của mazut 15
2.2.3. Nhiệt độ bắt lửa của mazut 16
2.2.4. Nhiệt độ đông cứng của mazut 16
Phần III. Tính toán sự cháy của dầu DO 17
3.1. Số liệu ban đầu 17
3.2. Tính toán sự cháy của nhiên liệu 17
3.2.1. Chuyển đổi thành phần nhiên liệu 17
3.2.2. Tính nhiệt trị thấp của nhiên liệu 17
3.2.3. Chọn hệ số tiêu hao không khí 17
3.2.4. Bảng tính toán sự cháy của nhiên liệu 17
3.2.5. Bảng cân bằng khối lượng 18
3.2.6. Tính khối lượng riêng của sản phẩm cháy 20
3.2.7. Tính nhiệt độ cháy của nhiên liệu 20
3.2.8. Các kết quả tính toán 22
Phần IV. Cơ sở lý thuyết của lò sấy tầng sôi 23
4.1. Nguyên lý hình thành tầng sôi và đặc điểm lưu động của các hạt rắn
khi hình thành tầng sôi
4.1.1. Nguyên lý hình thành tầng sôi 23
4.1.2. Tốc độ tới hạn, tốc độ bay bụi, tốc độ làm việc 28
4.1.3. Độ nhớt của lớp liệu trong tầng sôi 29
4.1.4. Thời gian lưu liệu sấy trong tầng sôi 29
4.2. Động học quá trình sấy 30
4.2.1. Đặc điểm diễn biến của quá trình sấy 30
4.3. Cấu tạo của thiết bị sấy tầng sôi 32
Phần V. Tính toán nhiệt cho lò sấy tầng sôi 34
5.1. Nguyên lý hệ thống sấy bằng khói 34
5.2. Tính toán các thông số đặc trưng của khói 35
5.3. Tính toán các thông số đặc trưng của tác nhân sấy 38
5.4. Tính toán quá trình sấy lý thuyết 42
5.5. Tính và chọn cấu trúc của lò sấy tầng sôi 44
5.6. Tính sơ bộ các thông số động học của lò sấy tầng sôi 49
5.7. Tính toán các tổn thất nhiệt của lò sấy tầng sôi 51
5.8. Tính toán quá trình sấy thực tế 53
5.9. Tính lượng tác nhân sấy trong quá trình sấy thực tế 54
5.10. Kiểm tra lại số sôi ứng với lưu lượng TNS thực tế 55
Phần VI. Các thiết bị phụ trợ của lò 58
6.1. Tính lượng tiêu hao không khí và chọn quạt gió 58
6.2. Tính lượng tiêu hao nhiên liệu và chọn mỏ đốt 60
6.3. Buồng đốt dầu DO 62
6.4. Hệ thống thu bụi xyclon 63
6.5. Ống khói 64
Phần VII. Kết luận 68


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giãn
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap