Kim loại là vật thể sáng, dẻo, có thể rèn luyện được, có tính dẫn điện và dẫn nhiệt cao.
2. Cấu tạo
Mỗi nguyên tử kim loại là một hệ thống phức tạp gồm :
+ Hạt nhân cú notron và proton.
+ Các lớp điện tử bao quanh hạt nhân.
- Đặc điểm cấu tạo: Trong nguyên tử kim loại số điện tử ở lớp ngoài cùng rất ít, thường chỉ 1 đến 2 electron. Những điện tử này liên kết yếu với các hạt nhân nên dễ dàng bị bứt ra khỏi nguyên tử để trở thành điện tử tự do cũn nguyên tử trở thành ion dương. Điện tử tự do quyết định tính chất của kim loại.

PHẦN I: KIM LOẠI HỌC
Chương 1: Cấu tạo tinh thể
Chương 2: Tính chất chung của kim loại
Chương 3: Thép các bon
Chương 4: Gang
Chương 5: Thép hợp kim
Chương 6: Xử lý nhiệt kim loại

PHẦN II. CÔNG NGHỆ GIA CÔNG KIM LOẠI
Chương 7: Gia công bằng áp lực
Chương 8: Hàn kim loại
Chương 9. Gia công kim loại bằng cắt gọt


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giãn
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap