Cuốn sách "Hóa Học Và Công Nghệ Sản Xuất Xi Măng" được biên soạn. nhằm trang bị cho sinh viên của các trường Đại học và Cao đẳng về chuyên ngành công nghệ vật liệu silicat và chuyên ngành công nghệ vật liệu xây dựng những kiến thức cơ bản, đồng thời có hệ thống về công nghệ sản xuất các chất kết dính nói chung, đặc biệt là đối với xi măng portland nói riêng.

Sách gồm những nội dung chính sau:
Phần mở đầu: Khái niệm chung

Phần 1: Các chất kết dính bền trong không khí
Chương 1: Vôi xây dựng
Chương 2: Thạch cao xây dựng

Phần 2: Xi măng Portland
Chương 1: Đặc trưng thành phần và các hệ số Modul của Clinke xi măng Portland
Chương 2: Nguyên liệu, nhiên liệu và tính toán hỗn hợp phối liệu sản xuất Clinke xi măng Portland
Chương 3: Gia công nguyên liệu và chuẩn bị hỗn hợp phối liệu sản xuất Clinke xi măng Portland
Chương 4: Quá trình nung luyện Clinke xi măng Portland
Chương 5: Nghiền Clinke xi măng Portland
Chương 6: Hoá lý quá trình đóng rắn của xi măng xi măng Portland
Phần 3: Các loại xi măng thông dụng khác
Chương 1: Xi măng Portland – Puzoland
Chương 2: Xi măng Portland - xỉ
Chương 3: Xi măng Alumin


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giãn
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap