Việc tổ chức biên soạn và xuất bản một số giáo trình phục vụ cho đào tạo đội ngũ kỹ thuật viên và công nhân viên kỹ thuật lành nghề ở các lĩnh vực Điện - Điện tử - Cơ khí - Điện lạnh là một sự cố gắng lớn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội... Với mục đích nâng cao chất lượng đào tạo cán bộ kỹ thuật và công nhân kỹ thuật ngành Máy lạnh -Điều hoà không khí Chúng tôi đã tiến hành biên soạn cuốn giáo trình Đo lường kỹ thuật lạnh.


Các bạn có thể xem thêm sách của Ths Trần Văn Lịch ở đây

Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giãn
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap