Cuốn sách tóm tắt những lý thuyết cơ sở của ngành lạnh qua 100 năm phát triển, giới thiệu các loại máy và thiết bị lạnh thông dụng trên thế giới, đồng thời đề cập đến lĩnh vực ứng dụng của kỹ thuật lạnh cũng như những nguyên tắc về kỹ thuật an toàn lao động cho nhiều trạm lạnh khác nhau.

Cuốn sách này gồm 3 phần với 17 chương sau:

* Phần 1: Kỹ thuật lạnh.
Chương 1: Những cơ sở nhiệt động của máy lạnh.
Chương 2: Các tác nhân lạnh và môi trường tải lạnh.
Chương 3: Các chu trình tiêu biểu của máy lạnh nén hơi.
Chương 4: Máy nén lạnh và thiết bị lạnh.
Chương 5: Máy lạnh Ejectơ.
Chương 6: Máy lạnh hấp thụ.
Chương 7: Những phương tiện vận chuyển có lạnh.
Chương 8: Tủ lạnh gia đình và thiết bị lạnh thương nghiệp.
Chương 9: Các hệ thống lạnh công nghiệp.
Chương 10: Các hệ thống lạnh trong làm lạnh, làm lạnh đông, sấy thăng hoa sản phẩm.
Chương 11: Tính nhiệt hệ thống lạnh.
Chương 12: Cách nhiệt, cách ẩm ở trạm lạnh.

* Phần 2: Điện trong hệ thống lạnh.
Chương 13: Các thiết bị điện thường dùng trong hệ thống lạnh.
Chương 14: Các yêu cầu tự động hóa hệ thống lạnh.
Chương 15: Điện trong hệ thống lạnh một pha.
Chương 16: Điện trong hệ thống lạnh ba pha.

* Phần 3: Kỹ thuật an toàn lao động và bảo vệ môi sinh.
Chương 17: Quy tắc kỹ thuật an toàn lao động, bảo vệ môi sinh trong công nghệ lạnh nhiệt đới.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giãn
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap