1. So sánh các phương án đặt tổ máy và chọn tổ máy.
- Đối với các nhà máy nhiệt điện có công suất lớn thì ta không nên đặt nhiều tổ máy có công suất khác nhau, vì nếu như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến quá trình vận hành và sữa chữa, bảo dưỡng.
- Công suất của nhà máy điện là 200 MW trong trường hợp này ta chia làm ba phương án để so sánh hiệu quả kinh tế, kỹ thuật của từng phương án. Bao gồm có các phương án sau:
+ Đặt 4 tổ máy có công suất mỗi tổ là 50 MW.
+Đặt 2 tổ máy có công suất mỗi tổ là 100 MW.
+ Đặt 1 tổ máy có công suất là 200 MW.

Chương 1 : Đề xuất và chọn phương án (Sang)
Chương 2 : Thành lập và tính toán sơ đồ nhiệt
2.1. Thành lập sơ đồ nhiệt (Phúc)
2.2.Thành lập đồ thị i-s biễu diễn quá trình làm việc của dòng hơi trong tuabin (Phúc)
2.3.Tính toán sơ đồ nhiệt nguyên lí (Tuấn+Liêm )
2.4.Các chỉ tiêu năng lượng của tuabin và trung tâm nhiệt điện(Huy)
Chương 3 : Tính chọn các thiết bị của nhà máy nhiệt điện
3.1. Tính chọn các thiết bị chính (Sang +Tuấn)
3.2 .Tính chọn các thiết bị phụ(Phúc+Liêm +Huy)
Chương 4 : Thuyết minh sơ đồ nhiệt chi tiết
4.1.Đường hơi mới(Sang)
4.2. Đường hơi phụ (Sang)
4.3.Đường nước ngưng (Sang)
4.4. Đường nước cấp(Sang)
4.5. Đường nước đọng(Sang)
4.6. Lò hơi (Tuấn)
4.7. Tuabin (Tuấn)
4.8. Bình ngưng (Tuấn)
4.9. Ejectơ (Liêm)
4.10.Bình gia nhiệt hạ áp (Liêm)
4.11. Bình khử khí (Liêm)
4.12.Bình gia nhiệt cao áp (Phúc)
4.13. Bơm nước ngưng(Phúc)
4.14.Bơm nước cấp(Phúc)
4.15.Bơm tuần hoàn (Huy)
4.16.Bơm nước đọng(Huy)
4.17.Bình phân ly nước xả (Huy)
Chương 5 : Thuyết minh bố trí nhà máy (Sang +Tuấn+Huy)
5.1.Những yêu cầu chính
5.2.Gian máy
5.3.Gian khử khí
5.4.Gian lò
Chương 6: Thuyết minh sơ đồ cung cấp nhiên liệu (Phúc+Liêm)
6.1.Mở đầu
6.2.Vòi phun
6.3.Thiết bị của hệ thống cung cấp nhiên liệu
6.4.Luượng tiêu hao dầu thực tế cho một khối
6.5.Lượng hơi tiêu hao cho việc gia nhiệt dầu

LINK DOWNLOAD

Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giãn
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap