Hội nhập kinh tế toàn cầu là một xu thế tất yếu mà bất kỳ một quốc gia nào muốn tồn tại và phát triển đều phải chấp nhận và thực hiện. Khi các chính phủ bắt đầu mở cửa hội nhập nền kinh tế là cơ hội để các công ty, các tập đoàn lớn không chỉ giới hạn việc sản xuất kinh doanh trong nước mà còn có thể mở rộng thị trường trên quy mô quốc tế để tìm kiếm cơ hội và gia tăng doanh thu, lợi nhuận. Điển hình cho công ty đa quốc gia thành công trên thế giới – đặc biệt ở lĩnh vực Công nghệ thông tin -
không thể không nhắc đến gã khổng lồ GOOGLE . Từ khi thành lập tới nay, Google đã gặp rất nhiều những khó khăn và thách thức trong quá trình xâm nhập thị trường quốc tế. Tuy nhiên, nhờ việc lựa chọn chiến lược kinh doanh quốc tế phù hợp, xây dựng cơ cấu tổ chức hợp lý và áp dụng những phương thức thâm nhập thị trường linh hoạt hiệu quả, hãng đã thu được những thành tựu rất đáng khâm phục, mở rộng mạng lưới tới hơn 70 văn phòng đặt tại các quốc gia trên phạm vi toàn cầu và trở thành một trong những công ty đa quốc gia thành công hàng đầu trên thế giới. Những bước đi thông minh cùng những thành tựu to lớn này chính là những bài học kinh nghiệm vô cùng quý báu cho những công ty khác, trong đó có các công ty, doanh nghiệp Việt Nam.


1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY GOOGLE .............................................................. 3
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển ...................................................................................... 3
1.2. Sản phẩm và dịch vụ ....................................................................................................... 4
2. MÔI TRƯỜNG KINH DOANH QUỐC TẾ CỦA GOOGLE ............................. 6
2.1. Môi trường bên ngoài Doanh nghiệp .............................................................................. 7
2.1.1. Môi trường vĩ mô ..................................................................................................... 7
2.1.2. Môi trường ngành (mô hình 5 áp lực) ..................................................................... 9
2.2. Môi trường bên trong .................................................................................................... 12
2.2.1. Tiềm lực của công ty lớn mạnh và mức độ tăng trưởng ổn định ............................ 12
2.2.2. Văn hóa công sở ..................................................................................................... 13
2.2.3. Tuyển dụng nhân sự ................................................................................................ 14
3. HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUỐC TẾ CỦA GOOGLE ............................. 15
3.1. Chiến lược kinh doanh của Google ............................................................................... 15
3.1.1. Chiến lược kinh doanh quốc tế ............................................................................... 15
3.1.2. Chiến lược kinh doanh đa quốc gia của Google .................................................... 17
3.2. Cơ cấu tổ chức của Google ........................................................................................... 19
3.2.1. Ban lãnh đạo cấp cao .............................................................................................. 20
3.2.2. Nguyên tắc tổ chức công ty .................................................................................... 20
3.2.3. Phân cấp tổ chức ..................................................................................................... 21
3.3. Phương thức thâm nhập thị trường của Google ............................................................ 22
3.3.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến phương thức thâm nhập thị trường của Google .......... 22
3.3.2. Các phương thức thâm nhập thị trường của Google ............................................... 22
4. BÀI HỌC KINH NGHIỆM .................................................................................. 25
4.1. Dám mạo hiểm, biến điều không thể thành có thể ........................................................ 25
4.2. Luôn luôn đổi mới toàn diện, không ngừng mở rộng, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ:26
4.3. Quan tâm đúng mức đến nhân tố con người: ................................................................ 27
4.4. Khách hàng là thượng đế .............................................................................................. 28
4.5. Giải quyết mâu thuẫn .................................................................................................... 30
4.6. Nhìn xa trông rộng và đổi mới phải giữ lại giá trị cốt lõi. ............................................ 31
TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................................................ 3


Facebook Google twitter
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giãn
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap