Sơ lược về các môi trường đầu tư ở Australia Australia là một môi trường pháp lý minh bạch và hiệu quả nhất trên thế giới. Thông qua cải cách chủ động, Australia đã thực hiện một cam kết mạnh mẽ để cung cấp cho các doanh nghiệp điều kiện thích hợp cho sự phát triển và đầu tư.
Trong năm 2006, OECD đã trích dẫn phương pháp tiếp cận pháp luật Australia như tiêu chuẩn thực hành tốt nhất cho các nước khác thuộc khối OECD. Australia được khẳng định là có ít hạn chế nhất trong thị trường sản xuất của 30 quốc gia OECD, có ít doanh nghiệp nhà nước nhất và cũng ít có những tác động hạn chế trong luât định kinh doanh và hành vi ứng xử kinh tế.
Thủ tục thành lập doanh nghiệp ở Australia chỉ nất khoảng 2 ngày và Australia được xếp hạng là nhanh thứ 3 thế giới trong thủ tục này. Hệ thống quản lý ở đây an ninh và minh bạch. Không giống các nước trong khu vực, Australia hoàn toàn không kiểm soát ngoại hối và tiền tệ hoàn toàn quốc tế.

Phần A : MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA MNC VÀ QUỐC GIA SỞ TẠI .......8
I. Sơ lược về các môi trường đầu tư ở Australia ..........................................8
II. McDonald’s (video clip) ...............................................................................9
1. Sơ lược về McDonald’s ...................................................................................9
2. Phân tích Swot .............................................................................................. 10
3. Mô hình franchise và việc ứng dụng mô hình này của McDonald’s ........... 11
3.1. Mô hình franchise ...................................................................................... 11
3.2. Mô hình frachise của McDonald’s ............................................................ 16
4. Bí quyết thành công của McDonal’s ............................................................ 21
III. McDonald’s Australia .............................................................................. 23
1. Lịch sử hình thành và phát triển ................................................................... 23
2. Tình hình hoạt động ...................................................................................... 25
3. Chính sách đào tạo nhân lục ......................................................................... 26
4. Lao động ....................................................................................................... 27
5. Chính sách tiền lương ................................................................................... 28
6. McDonald’s và vấn đề ‘good corporate citizen’ .......................................... 28
6.1. Các định nghĩa về ‘good corporate citizen’ ............................................... 29
6.2. Những quy định luật pháp về ‘good corporate citizen’ ............................. 31
6.3. Một số lợi ích mà ‘good corporate citizen’ mang lại ................................ 34
6.4. một số phương pháp chung cho vấn đề ‘good corporate citizen’ .............. 36
6.5 So sánh phuong pháp quản lý cũ và phương pháp điều hành theo ‘ good corporate
citizen’ .............................................................................................................. 37
6.6. Hoạt động của McDonald’s Australia trong việc xây dựng ‘good corporate citizen’
……………………………………………………………………………..38
7.Những tiêu cực còn tồn tại của McDonald’s ................................................. 44
IV. Thực trạng và các bài học cho Việt Nam ................................................ 44
1. Nhượng quyền thương mại (franchise) tại Việt Nam ................................... 45
1.1. Vấn đề ........................................................................................................ 45
1.2. Phân tích .................................................................................................... 45
1.3 Triển vọng của mô hình franchise tại Việt Nam ........................................ 49
1.4. Ảnh hưởng của hệ thống franchise của các công ty nước ngoài lên công cuộc kinh
doanh của các doanh nghiệp trong nước .......................................................... 54
2. Vấn đề ‘good corporate citizen tại Việt Nam’.............................................. 55
2.1 Một số vụ bê bối của các doanh nghiệp tại Việt Nam: ............................... 55
2.2 những thách thức khi thực hiện ‘good corporate citizen’ ở Việt Nam ....... 56
2.3 Những giả pháp để xây dựng ‘good corporate citizen’ .............................. 58
Phần B : MỐI TƯƠNG QUAN GIỮA MNC VÀ QUỐC GIA CHỦ NHÀ ...
I. Bối cảnh ............................................................................................................. 60
1.Thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp của Mỹ ............................................. 60
2. Giải thích hiện tượng đảo chiều công ty ....................................................... 74
2.1. Hệ thống thuế trên toàn thế giới so với thuế lãnh thổ ............................. 74
2.2. Xác định "Home" của doanh nghiệp đa quốc gia ...................................... 78
2.3. Chính sách thuế quốc tế và khu vực pháp lý ............................................. 80
II. Đảo chiều công ty (corporate inversion) ....................................................... 84
1.Định nghĩa ..................................................................................................... 84
2. Lịch sử hình thành ........................................................................................ 85
3. Cấu trúc của giao dịch đảo chiều .................................................................. 88
3.1. Đảo chiều cổ phần ..................................................................................... 88
3.2. Đảo chiều tài sản ........................................................................................ 90
3.3.Đảo chiều Drop down ................................................................................ 93
III. Động thái của nước chủ nhà trước sự đảo chiều của các MNCs .............. 95
1.Một số Bill và kiến nghị sửa đổi.................................................................... 95
2. IRC § 7874 .................................................................................................... 96
2.1. Mục đích .................................................................................................... 96
2.2. Nội dung .................................................................................................... 97
2.3. Hạn chế ...................................................................................................... 98
IV. Stanley Works và dự định đảo chiều ......................................................... 103
1.Tổng quan về Stanley Works ...................................................................... 103
2. Tại sao Stanley dự định đảo chiều .............................................................. 113
2.1. Tiết kiệm thuế .......................................................................................... 113
2.2. Tạo điều kiện cạnh tranh cho doanh nghiệp ............................................ 114
2.3. Cắt giảm thuế phải nộp cho công ty ở Mỹ dưới các hình thức khác ....... 115
3. Tiến trình đảo chiều .................................................................................... 116
4. Những trở ngại Stanley gặp phải khi dự định đảo chiều ............................ 122
4.1. Phản ứng của cổ đông .............................................................................. 122
4.2. Phản ứng của giới chính trị ...................................................................... 123
4.3. Phản ứng của nguời lao động .................................................................. 124
4.4. Chủ nghĩa yêu nuớc và hình tượng của công ty ...................................... 125
4.5. Chi phí khác cho một giao dịch đảo chiều .............................................. 127
4.6. Các yếu tố quyết định các thay đổi giá trị của Stanley ............................ 127
NHẬN XÉT ................................................................................................... 133
V.Biện pháp khác tiếp cận việc tránh nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp ....
1.Sát nhập ra nước ngoài ngay từ đầu ............................................................ 134
2.Nếu bạn đang sáp nhập với một công ty ở nước ngoài, chọn nơi trở thành “home”của
doanh nghiệp bạn ............................................................................................ 136
3. Tìm nhà đầu tư mới như một phần của đảo chiêù ...................................... 136
4. Re-domicile đến một quốc gia mà bạn tin rằng bạn có một sự hiện diện kinhdoanh đáng
kể…………. ................................................................................................... 137
5. Đảo ngược sang một đất nước mà trong đó bạn có một sự hiện diện kinh doanh đáng kể ………
VI. Vấn đề cạnh tranh về thuế .......................................................................... 142
1.Thiên đường thuế ......................................................................................... 142
2. Quan điểm của các quốc gia ....................................................................... 144
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................ 149


Facebook Google twitter
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giãn
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap