Kết cấu và kỹ thuật thiết kế máy công cụ được dạy đầy đủ nhất cho ngành Công nghệ chế tạo máy, một phần cho các chuyên ngành cơ khí khác. Tuy nhiên, chương trình hiện hành chủ yếu mới bao quát được phần cơ khí, không hoặc đề cập rất ít đến hệ thống điều khiển.
Ngày nay, máy tự động điều khiển theo chương trình số (thường được gọi là máy công cụ điều khiển số, hay máy CNC) đã được sử dụng rộng rãi. "Máy công cụ điều khiển số" đã trở thành môn học bắt buộc trong chương trình của ngành Cơ khí, Cơ điện tử. Máy CNC đang thay thế dần các máy công cụ truyền thống. Tuy nhiên, ngay cả ở những nước công nghiệp tiên tiến, máy công cụ truyền thống
vẫn được dùng và vẫn đang tiếp tục được sản xuất, được cải tiến, hiện đại hóa. Một điều đáng nói nữa là máy CNC, không phải "từ trên trời rơi xuống". Không chỉ nhiều kết cấu cơ khí mà cả phần chấp hành, giám sát, điều khiển của máy CNC được kế thừa từ các máy thế hệ trước. Quá trình phát triển từ máy truyền thống đến máy CNC hiện đại là quá trình tiến hóa, có những b-ớc đột biến. Hơn nữa, nh- chúng ta đã thấy, tuy đã có những tính năng tuyệt vời, máy CNC và các hệ thống sản xuất linh hoạt (FMS) đã bộc lộ những nhược điểm. Chúng sẽ được thay thế bằng các máy có điều khiển thích nghi, các máy công cụ và các hệ thống sản xuất tái cấu hình đ-ợc (Reconfigurable Machine Tools - RMT, Reconfigurable Manufacturing System - RMS), kế thừa về ý t-ởng từ các máy tổ hợp của những năm 1970-1980.
Chúng tôi biên soạn tài liệu "Tự động hóa máy công cụ" này vừa để khẳng định vai trò ch-a thể thay thế đ-ợc của máy công cụ truyền thống, vừa giúp sinh viên có quan điểm kế thừa, quan điểm phát triển trong lựa chọn, sử dụng, thiết kế máy công cụ, giúp sinh viên hiểu sâu hơn về máy CNC. Đối t-ợng phục vụ trực tiếp của tài liệu là sinh viên ngành Cơ điện tử, nh-ng có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên các chuyên ngành cơ khí.

Chương 1: Máy công cụ và tự động hóa máy công cụ
Chương 2: Truyền động cơ khí trên máy công cụ
Chương 3: Hệ thống điện tự động trên máy công cụ
Chương 4: Hệ thống thuỷ lực trên máy công cụ
Chương 5: Nhập môn điều khiển số máy công cụ
Chương 6: Đặc điểm kết cấu và điều khiển máy CNC
Chương 7: Cơ sở lập trình gia công trên máy CNC
Phụ lục: Một số máy công cụ


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giãn
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap