Mô hình tam giác phát triển bền vững (The Triple Bottom Line)
Trong nỗ lực mở rộng thị phần của mình ra toàn cầu, Hartge và Gajowskyj biết rằng công ty không thể chỉ xem xét mỗi tình hình tài chính của công ty, mà còn về các vấn đề về môi trường và xã hội nữa, Những người khác trong tổ chức cũng nhận ra điều đó. Quay quanh Nike, là những khái niệm về phát triển bền vững, hoặc khái niệm “khả năng của thế hệ hiện tại được đáp ứng nhu cầu mà không gây tổn hại đến khả năng của thế hệ trong tương lai làm điều tương tự”2
Những khái niệm và tư tưởng này được biết đến rộng rãi trong nhân viên, nhờ vào việc tuyên truyền và giáo dục của bộ phận Trách nhiệm doanh nghiệp (Corporate Responsibility department) cho toàn thể nhân viên về mô hình tam giác phát triển bền vững (Triple bottom line). Những nhà quản lý cấp cao của Nike biết rằng họ phải trả lời cho những cổ đông và cả cho công chúng biết về sự thể hiện của công ty trong 3 lĩnh vực: kinh tế, môi trường và xã hội. Và họ đã áp dụng những chính sách mục tiêu bền vững cho từng thời kỳ kinh tế như thế nào.


Facebook Google twitter
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giãn
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap