Trung tâm Tư vấn Chuyển giao Công nghệ Nước sạch và Môi trường (CTC) thuộc Ban chỉ đạo Quốc gia về Cung cấp nước sạch và Vệ sinh môi trường là một tổ chức khoa học, công nghệ có chức năng đào tạo nâng cao trình độ cán bộ khoa học và công nghệ, cán bộ quản lý và công nhân kỹ thuật theo các chương trình của Ban chỉ đạo Quốc gia về Cung cấp nước sạch và Vệ sinh môi trường trong lĩnh vực phòng chống ô nhiễm công nghiệp. Xin trân trọng giới thiệu cuốn sách “Kỷ thuật thủy canh và sản xuất rau sạch” do Trung tâm Tư vấn Chuyển giao Công nghệ Nước sạch và Môi trường biên soạn. Cuốn sách gồm tám chương:
Chương 1: Lịch sử kỹ thuật thủy canh
Chương 2: Kỹ thuật trồng sạch
Chương 3: Thực hành kỹ thuật thủy canh quy mô nhỏ
Chương 4: Dinh dưỡng trong trồng sạch
Chương 5: Khử trùng môi trường trồng trọt
Chương 6: Ưu điểm và nhược điểm của kỹ thuật thủy canh
Chương 7: Bệnh rễ và nấm bệnh rễ
Chương 8: Tính tóan dinh dưỡng trong kỹ thuật thủy canh


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap