§. Tháo lắp Piston - thanh truyền - xéc măng
§. Kiểm tra tình trạng kỹ thuật piston, xéc măng, thanh truyền
§. Sửa chữa nhóm piston, xéc măng, thanh truyền
§. Tháo lắp trục khuỷu, bánh đà
§. Kiểm tra, sửa chữa trục khuỷu - bánh đà
§. Sửa chữa thân máy


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap