Xin giới thiệu đến các bạn học viên, sinh viên ngành công nghệ thông tin 2 Đề thi có kèm theo đáp án môn Kỹ thuật lập trình cơ bản dành cho Bậc Cao đẳng Nghề Quản trị mạng của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng. Mỗi đề thi có 40 câu hỏi trắc nghiệm.

37/ Với các khai báo sau
int x; // số kwh điện trong 1 tháng
float td; // tiền điện
const long dg=1200; // đơn giá 1 kwh
thì lệnh nào dưới đây để tính ra tiền điện theo qui định: nếu số kwh điện sử dụng từ 100 trở lại thì tính theo đơn giá, ngược lại số kwh trên 100 thì số kwh dư trên 100 tính theo đơn giá nhân 2

a) td=x*dg;
b) td=x*dg*2;
c) td=((x<=100) ? (x*dg):(x*dg*2));
d) td=x*dg + (x>100?((x-100)*dg):0);

38/ Khai báo nào sau đây là sai ?
a) int a;
b) float b, c;
c) int x=5, y;
d) const N;
...


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap