Tóm tắt lý thuyết liên quan
Bài tập 1 : Quấn xếp đơn giản Z = 12 , G = 12 , 2p = 2 .
Bài tập 2 : Quấn xếp đơn giản Z = 12 , G = 24 , 2p = 2 .
Bài tập 3 : Quấn xếp đơn giản Z = 14 , G = 28 , 2p = 4 .
Bài tập 4 : Quấn xếp phức tạp Z = 12 , G = 12 , 2p = 2 .
Bài tập 5 : Quấn xếp phức tạp Z = 12 , G = 24 , 2p = 2 .
..
Bài tập 16 : Quấn sóng phức tạp đ/c vạn năng Z = 12 , K = 24 , 2P = 2.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap