Câu 1: Mô tả trên đồ thị t(x) quá trình ngưng tụ của hơi quá nhiệt đẳng áp trong ống.

Câu 2: Bảng tóm tắt các công thức tính Rl, t(x) của môi chất, q1(x) ra môi trường tc(x) của vỏ cách nhiệt, tk trung bình của không khí trong kênh, tK1(x), tK2(x) của 2 mặt kênh khi ống đặt trong các môi trường khác nhau.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap