Chương 1: Tổng quan về NLMT
Chương 2: Cơ sở lý thuyết tính toán thiết bị thu NLMT
Chương 3: Đại cương về máy lạnh hấp thụ và hấp phụ
Chương 4: Tính toán máy lạnh hấp phụ
Chương 5: Tính toán chu trình máy lạnh hấp thụ
Chương 6: Tính các thiết bị của máy lạnh hấp thụ
Chương 7: Giới hạn vùng làm việc của MLHT
Chương 8: Tính sức bền các thiết bị
Chương 9: Tính toán bộ thu NLMT
Chương 10: So sánh máy lạnh hấp thụ và hấp phụ


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap