Quyển Thiết Kế Máy Điện này được viết trên cơ sở các giáo trình "Thiết kế máy điện và thiết kế nhờ máy tính" kết hợp với thực tiễn tính toán thiết kế trong nhiều năm của bộ môn Thiết bị điện, Trường đại học Bách khoa Hà Nội trong 30 năm qua.
Sách gồm 3 phần chính:
Phần thiết kế điện từ chung cho các loại máy điện bao gồm cả phần tính toán nhiệt thông gió và thiết kế kết cấu các bộ phận chủ yếu của máy điện.
Phần thiết kế cụ thể các máy điện thông dụng như máy điện không đồng bộ, máy điện đồng bộ, máy điện một chiều và đều có kèm theo ví dụ tính toán chi tiết.
Phần thiết kế máy điện dựa vào máy tính, trong đó nêu lên phương pháp lập trình, mô hình toán, phần thiết kế tự động và tối ưu.
Quyển sách này được dùng làm tài liệu giảng dạy hoặc tham khảo trong các trường đại học và trung học chuyên nghiệp, cũng có thể dùng trong các viện nghiên cứu, nhà máy để tra cứu tham khảo và tính toán sản phẩm.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap