Làm sạch nước mía bằng phương pháp sunfit trong quy trình sản xuất đường.

Chương 1. Thành phần và tính chất của nước mía hỗn hợp
Chương 2. Lưu trình và nguyên lý làm sạch bằng phương pháp sunfit hoá
Chương 3. Nguyên công gia vôi và gia nhiệt
Chương 4. Xông lưu huỳnh trung hoà nước mía
Chương 5. Lắng
Chương 6. Lọc
Chương 7. Hiệu quả làm sạch bằng phương pháp sunfit hoá và phương pháp cải tiến


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap