Khái quát về chức năng của các port trong vi điều khiển PIC16F877A
a.PORTA:
- PORTA gồm có 6 chân. Các chân của PortA, ta lập trình để có thể thực hiện được chức năng “hai chiều” : xuất dữ liệu từ vi điều khiển ra ngoại vi và nhập dữ liệu từ ngoại vi vào vi điều khiển.
- Việc xuất nhập dữ liệu ở PIC16F877A khác với họ 8051. Ở tất cả các PORT của PIC16F877A, ở mỗi thời điểm chỉ thực hiện được một chức năng :xuất hoặc nhập. Để chuyển từ chức năng này nhập qua chức năng xuất hay ngược lại, ta phải xử lý bằng phần mềm, không như 8051 tự hiểu lúc nào là chức năng nhập, lúc nào là chức năng xuất.
- Trong kiến trúc phần cứng của PIC16F877A, người ta sử dụng thanh ghi TRISA ở địa chỉ 85H để điều khiển chức năng I/O trên. Muốn xác lập các chân nào của PORTA là nhập (input) thì ta set bit tương ứng chân đó trong.

Chương 1 Giới thiệu một số linh kiện sử dụng trong mạch. 1
I.Vi điều khiển PIC 16F877A 1
1.Sơ đồ chân và sơ đồ nguyên lý 1
1.1..Nhận xt 2
1.2..Khái quát chức năng các Port của VĐK 2
2.Tìm hiểu về VĐK PIC 16F877A 4
2.1Cấu trc phần cứng 4
2.2Tổ chức bộ nhớ 6
2.3. Thanh ghi v tập lệnh 11
II. Vi mạch nhiệt độ DS18B20 15
1. Cấu trc phần cứng 15
2. Tổ chức bộ nhớ 16
Chương 2 Tính tốn v thiết kế. 20
I. Thiết kế phần cứng 20
1. Sơ đồ nguyên lý của mạch đo nhiệt độ 20
2. Giao diện trn my tính Visual Basic 20
II. Thiết kế chương trình 21
1. Chương trình cho VĐK 21
2. Chương trình lập trình giao tiếp máy tính 22
Phần kết luận


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap