1. Sản lượng định mức của lò hơi: Dđm = 75t/h.
2. Thông số hơi:
- Ap suất của hơi đầu ra của bộ quá nhiệt: pqn = 40bar.
- Nhiệt độ của hơi đầu ra của bộ quá nhiệt: tqn = 450oC.
3. Nhiệt độ nước cấp: tnc = 1500C.
4.Nhiệt độ không khí nóng :Chọn = 345oC.
5.Nhiệt đô không khí lạnh :Chọn = 30oC.
6.Nhiệt độ khói thải : Chọn =125oC.
7.Thành phần nhiên liệu:


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap