Mục đích của nghiên cứu cấu trúc vật liệu trong công nghệ hóa học:
- Nghiên cứu thành phần của vật liệu và Xác định các tính chất của vật liệu .
- Liên hệ giữa thành phần, tính chất vật liệu với khả năng tác dụng xúc tác và hấp phụ.
- Chế tạo xúc tác và vật liệu mới


Đối tượng của môn học:
Dùng các phương pháp hóa lý hiện đại:
- Xác định thành phần, cấu trúc và các tính chất của khối vật liệu
- Xác định thành phần và các tính chất bề mặt của vật liệu
- Tiên đoán về khả năng xúc tác hấp phụ của vật liệu trong quá trình hóa học.
- Chế tạo vật liệu xúc tác và vật liệu mới.

MỤC LỤC
- Giới thiệu
- Đối tượng của môn học
- Phương pháp nghiên cứu
- Phổ sóng điện từ
Ứng dụng của FT-IR& Raman để nghiên cứu vật liệu và xúc tác
- Phân tích nhiệt - Thermal analyser
Giới thiệu, ứng dụng, Phương pháp AES, Phương pháp XPS


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap