Tác giả:
GS.TSKH Trần Đức Ba (chủ biên)
Nguyễn Văn Tài
TS. Trần Thu Hà
NXB: Đại học quốc gia TPHCM
Số trang: 400

Nội dung chính:

1. Nguyên liệu thủy sản
2. Kỹ thuật làm lạnh và bảo quản thủy sản
3. Kỹ thuật bảo quản thủy sản đông lạnh
4. Kỹ thuật làm tan giá và làm ấm thủy sản đông lạnh .


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap