Cảm biến nhiệt là các vật liệu kim loại hoặc là bán dẫn có giá trị điện trở thay đổi theo nhiệt độ hoặc dòng điện phân cực ngược các lớp tiếp giáp thay đổi khi bị tác dụng bởi nhiệt độ.
-Nhiệt độ có vai trò quyết định nhiều tính chất cảu vật chất.Một trong nhưng đặc điểm tác động của nhiệt độ là làm thay đổi 1 cách liên tục các đại lượng chịu ảnh hưởng của nó. Do đó trong khoa học, công nghiệp và đời sốnghàng ngày việc đo lường và khống chế nhiệt độ là một điều rất cần thiết. Để đo lường nhiệt độ và từ kết quả đo lường đó có thể khống chế nhiệt độ ta dùng tới cảm biến nhiệt. cảm biến nhiệt độ được dùng phổ biến trong dân dụng và công nghiệp với mục đích khống chế và diều chỉnh nhiệt độ.

1. Khái niệm chung
2. Nhiệt điện trở kim loại
3. IC cảm biến nhiệt
4. Cảm biến nhiệt điện trở.
5. Cặp nhiệt (Thermocouple).
6. Một số ứng dụng thực tế của cảm biến nhiệt độ


Facebook Google twitter
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap