Chương 1- Đại cương về công nghệ thực phẩm
1. Các quan điểm về khoa học thực phẩm
2. Các phương pháp và quá trình trong công nghệ thực phẩm
3. Trang bị kỹ thuật trong công nghệ thực phẩm
4. Vấn đề tổ chức kinh tế trong công nghệ thực phẩm

Chương 2 - Những nguyên lý căn bản trong chế biến thực phẩm
1. Tính chất cảm quan và giá trị dinh dưỡng của thực phẩm
2. Cân bằng vật chất và năng lượng
3. Truyền nhiệt
4. Quá trình liên tục và gián đoạn


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap