Phần I. Thiết kế động cơ không đồng bộ
Chương 1. Nguyên lý làm việc và kết cấu máy điện không đồng bộ
Chương 2. Những vấn dề chung khi thiết kế động cơ không đồng bộ rôto lồng sóc
Chương 3. Tính toán máy điện không đồng bộ

Phần II. Thiết kế và tính toán động cơ không đồng bộ ba pha rôto lồng sóc
Chương 1. Kích thước chủ yếu
Chương 2. Dây quấn, rãnh stato và khe hở không khí
Chương 3. Dây quấn, rãnh và gông rôto
Chương 4. Tính toán mạch từ
Chương 5. Tham số động cơ điện ở chế độ định mức
Chương 6. Tổn hao thép và tổn hao cơ
Chương 7. Đặc tính làm việc
..
Phần III. Tiết kiệm năng lượng điện bằng cách điều khiển hệ số công suất


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap