Giáo trình phục vụ đào tạo đối tượng học chương trình THCN, trình bày các vấn đề về thủy lực, có bài giảng mẫu để tham khảo, bài tập ứng dụng để phát triển thêm tư duy nghiên cứu môn học của học sinh. Ngoài ra còn dùng làm tài liệu học tập, tham khảo cho học sinh các trường cao đẳng, trung học thuộc các ngành nông, lâm, ngư nghiệp cả nước.


Facebook Google twitter
Từ khóa:
Cùng Chuyên Mục
Blogger Comments
Facebook Comments

Tin Tức Online
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Chia Sẻ
Xem Thêm Tất Cả »
Game - Ứng Dụng Hay Tháng 8
Xem Thêm Tất Cả »
Góc Thư Giản
Xem Thêm Tất Cả »
Bài Viết Ngẫu Nhiên
Copyright © 2016 - All Rights Reserved
Template by Bùi Đạt - Powered by Blogger | SiteMap